Zasada 3U

3U, czyli Unikaj, Użyj, Utylizuj to zasada racjonalnego wykorzystania dóbr.

  • Unikaj – czyli ogranicz kupowanie (konsumpcję) towarów, które nie są niezbędne.
  • Użyj – użyj ponownie, postaraj się wykorzystać produkt kilka razy lub kupuj towar w opakowaniach wielokrotnego użytku.
  • Utylizuj – oddaj odpad do recyklingu lub pozbądź się go w inny bezpieczny dla środowiska sposób.