Czym jest recykling?

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska. Polega na powtórnym wykorzystaniu surowców zawartych w odpadach. Recykling pozwala z jednej strony ograniczyć zużycie surowców i energii, z drugiej – zapobiega nagromadzeniu odpadów na wysypiskach śmieci.