Jakie materiały mogą być poddane recyklingowi?

Większość surowców wchodzących w skład zwykłych odpadów komunalnych może zostać poddanych recyklingowi. Należą do nich papier, tworzywa sztuczne, metale, odzież, szkło.

Również odpady organiczne mogą zostać wykorzystane w procesie kompostowania, choć do tego celu bardziej nadają się odpady pochodzenia roślinnego.