Harmonogram Kalisz

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA 2022r.

sek.1 PP

sek.2PP

sek.3 PP

sek.4 (2)PP

sek.5 (2)PP

sek.6 (2)PPP

sek.7PP

zabudowa wielorodzinna ulice