Harmonogram Ceków

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022R.

harmonogram BIELAWY

harmonogram CEKÓW

KAMIEN

KOSMOW

ZABUDOWA WIELORDZINNA

ULOTKA SEGREGACJA ODPADÓW

KURENDA 2021

KURENDA BIELAWY

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

01.07.2021-31.12.2021 ROKU DLA GMINY CEKÓW

BIELAWY P

harmonogram beznatka 2021 P

harmonogramceków P

harmonogram kKosmów P

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

01.04.2021-30.06.2021 ROKU DLA GMINY CEKÓW

BEZNATKA, KAMIEŃ KOLONIA, KAMIEŃ, MAGDALENÓW, MORAWIN, ORZEŁ, CIERPIATKA, BYSTREK, KOREK

BIELAWY, HUTA ,JEZIORO, KUŹNICA, NOWA PLEWNIA, NOWE PRAŻUCHY, ODPADKI, ORLI STAW, PRZESPOLEW KOSCIELNY, PRZESPOLEW PAŃSKI, STARE PRAŻUCHY, ŚWIDLE

CEKÓW , CEKÓW-KOLONIA, GOSTYNIE, OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ

KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK