Harmonogram Ceków

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 01.01-30.06. 2024R.

BEZNATKA, KAMIEŃ KOLONIA, KAMIEŃ, MAGDALENÓW, MORAWIN, ORZEŁ, CIERPIATKA, BYSTREK, KOREK (1)

BIELAWY, HUTA ,JEZIORO, KUŹNICA, NOWA PLEWNIA, NOWE PRAŻUCHY, ODPADKI, …

CEKÓW, CEKÓW-KOLONIA, GOSTYNIE, OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ

KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 01.07-31.12. 2023R.

BEZNATKA, KAMIEŃ KOLONIA, KAMIEŃ, MAGDALENÓW, MORAWIN, ORZEŁ, CIERPIATKA, BYSTREK, KOREK (1)

BIELAWY

CEKÓW, CEKÓW-KOLONIA, GOSTYNIE, OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ

KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK

ZABUDOWA WIELORODZINNA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2023R.

BEZNATKA, KAMIEŃ KOLONIA, KAMIEŃ, MAGDALENÓW, MORAWIN, ORZEŁ, CIERPIATKA, BYSTREK, KOREK (1)

BIELAWY, HUTA ,JEZIORO, KUŹNICA, NOWA PLEWNIA, NOWE PRAŻUCHY, ODPADKI, …

CEKÓW, CEKÓW-KOLONIA, GOSTYNIE, OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ (1)

KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK (1)

ZABUDOWA WIELORODZINNA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022R.

ULOTKA SEGREGACJA ODPADÓW

BEZNATKA, KAMIEŃ KOLONIA, KAMIEŃ, MAGDALENÓW, MORAWIN, ORZEŁ, CIERPIATKA, BYSTREK, KOREK

BIELAWY, HUTA ,JEZIORO, KUŹNICA, NOWA PLEWNIA, NOWE PRAŻUCHY, ODPADKI, …

CEKÓW, CEKÓW-KOLONIA, GOSTYNIE, OLENDRY, RADZANY, SZADYKIERZ

KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK

ZABUDOWA WIELORODZINNA