Oferta

Nasza firma oferuje szeroką gamę usług komunalnych.

Zajmujemy się m.in.:

  • odbiorem odpadów komunalnych w Kaliszu i Wielkopolsce,
  • transportem odpadów w kontenerach o wielkości 5-28 m3,
  • wywozem nieczystości płynnych,
  • transportem i odbiorem kontenerów z odpadami,
  • odbiorem i utylizacją odpadów remontowych,
  • odbiorem i utylizacją odpadów przemysłowych.

Na życzenie prowadzimy również zbiórkę i wywóz liści, śniegu, gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Posiadamy decyzję umożliwiającą nam odbiór i transport odpadów przemysłowych, oraz pojazdy nadające się specjalnie do tego.

Dla naszych klientów mamy do dyspozycji pojemniki na odpady komunalne w dowolnej wielkości – od 120 l nawet do 1100 l.

Współpracujemy z odbiorcami indywidualnymi, małymi i dużymi firmami oraz samorządami lokalnymi. Nasze usługi wykonujemy jednorazowo lub w ramach abonamentu.

Odpady poremontowe

Nie tylko firmom, ale również klientom indywidualnym oferujemy wywóz odpadów remontowych (budowlanych). W tym celu dostarczmy kontener wybranej wielkości – 5m³ oraz 28m³ i po upływie ustalonego czasu odbieramy kontener i wywozimy odpady. Odbiór kwitujemy kartą przekazania odpadów.

Odpady przemysłowe

Przedsiębiorstwom z Kalisza lub okolic i Wielkopolski oferujemy odbiór odpadów przemysłowych. Obejmuje to również odpady niebezpieczne powstające przy produkcji. Współpracujemy z firmami w oparciu o stałe, jak i jednorazowe zlecenia, w których każdorazowo ustalamy cenę za odbiór i transport odpadów przemysłowych. W przypadku odbioru odpadów płynnych i półpłynnych prosimy najpierw o przekazanie charakterystyki odpadu w celu ustalenia szczegółów odbioru.

Ważne dla zlecającego: zabezpieczenie odpadów przemysłowych do wywozu zgodnie z normami i przepisami należy do obowiązków zamawiającego. Należy do nich właściwe opakowanie i oznakowanie (kod odpadu) oraz przekazanie podstawowej charakterystyki, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Zapraszamy do współpracy!

Polecamy nasze usługi transportowe przedsiębiorstwom, samorządom i instytucjom w okolicy Kalisza i na terenie Wielkopolski.